Soğan Tarımı

İKLİM İSTEĞİ

Soğan bitkisinin erken gelişme döneminde soğuk havaya ihtiyacı vardır. Soğanda baş oluşumu büyük ölçüde gün uzunluklarına bağlıdır. Kısa gün, orta gün ve uzun gün olmak üzere 3 tip soğan vardır. Kısa gün soğanları günlük 10-11 saat gün uzunluğuna ihtiyaç duyarken orta gün soğanları 11-12 saat, uzun gün soğanları da 12 saatten fazla gün uzunluğuna ihtiyaç duyarlar. Soğan yumrusu yüksek sıcaklıklarda iyi gelişim gösterirken düşük sıcaklıklar yumru gelişimini yavaşlatır. 10 °C nin altındaki sıcaklılar yumru gelişimi için zararlıdır. Soğan hafif donlara karşı dayanıklı iken şiddetli donlarda yumrular zarar görür.

TOPRAK İSTEĞİ

Soğan en iyi gelişimini, yeteri düzeyde bitki besin maddesi içeren hafif topraklarda gösterir. Kumlu tın, tınlı kum ve kumlu topraklarda soğan tarımı rahatlıkla yapılabilir. Soğan tarımı için en ideal toprak pH’sı 6-6,5'dir. Soğan kumlu topraklarda diğer toprak yapılarına göre daha erken olgunlaşır.

GÜBRELEME

En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir. Soğan tarımında gübre tavsiyesi kg/da saf madde olarak yapılmaktadır. Soğan tarımında oluşacak gübreleme hatası verimde ciddi kayıplara sebep olacaktır. Başarılı bir soğan tarımı yapabilmek için Azot(N): 15 kg/da, Fosfor(P): 10 kg/da ve Potasyum(K): 15 kg/da olacak şekilde gübreleme yapılmalıdır. Yapılacak gübrelemede azotun tamamı, fosfor ve potasyumun 1/3 ü ekimle beraber uygulanır. Geriye kalan fosfor ve potasyum iki parça halinde uygulanabilir.

EKİM ŞEKLİ

Soğan tarımında farklı ekim metotları vardır. Bunlar içinde en çok uygulanan metot doğrudan tohumla olandır. Bu metot makineli tarıma da uygundur. Soğan ekiminde sıra arası mesafe 20-30 cm, sıra üzeri mesafe (yumru iriliğine bağlı olarak değişmekle birlikte) 2-5 cm olarak ayarlanır.

YABANCI OT MÜCADELESİ

Soğan tarımında yabancı ot mücadelesi oldukça önemlidir. Soğan bitkisinin gelişimi yavaş olduğu için yabancı ot mücadelesi zordur. Soğan tarımında yabancı ot mücadelesi mekanik ve kimyasal yollar ile yapılabilir. Tarladaki aşırı otlanma hasat randımanını ve dolayısı ile verimi düşürür.

SULAMA

Soğanın su kullanımı, yetiştirme periyodu ve iklim koşullarına göre farklılık gösterir. En yüksek su kullanımı, yumru genişleme döneminde olur. Soğan tohumunun çıkışında uygulanacak sulama, soğan köklerinin toprakla daha iyi temas etmesini sağlar. Soğan, yumru genişledikçe daha fazla suya ihtiyaç duyar bu sebepten dolayı soğan bitkisi vejetasyon süresi ilerledikçe daha sık ve fazla sulanmalıdır.

HASAT

Soğan hasat olgunluğuna ulaştığı zaman yapraklar düşer ve bu aşamadan sonra soğan kurumaya başlar. Kuru madde oranının artması için hasattan 1-1,5 ay önce sulama kesilmelidir. Soğan el ile tek tek çekerek yada çapa ile hasat edilebilir.