Patlıcan Tarımı

İKLİM İSTEĞİ

Patlıcan bir sıcak iklim sebzesidir. 0°C’nin altında yaşamsal faaliyetleri son bulur. İyi bir patlıcan yetiştiriciliği için 6 ay vejetasyon sürecine ihtiyaç vardır. Optimum sıcaklık isteği 25-30°C’dir. Geceleri sıcaklık 15°C’nin altına indiği zaman meyve tutumunda problemler olur. Bitki gelişimi yavaşlar ve meyve rengi açılır. Meyve verimi için en ideal sıcaklık 22°C’dir.

TOPRAK İSTEĞİ

Patlıcan bitkisi killi yapıdaki toprakları sevmez. Ağır yapılı topraklarda kök çürüklüğü meydana gelir. Patlıcan derin, geçirgen, organik madde ve besin maddesince zengin, tınlı, tınlı-kumlu, pH’sı 6-6,7 olan toprakları sever.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Patlıcan tarımı yapılacak alan kışın derin bir şekilde işlenir. Kışı bu şekilde geçiren arazi yazın ekimden önce yüzeysel işlenir ve ekime hazır hale gelir.

GÜBRELEME

En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir. Patlıcan tarımında gübre tavsiyesi kg/da saf madde olarak yapılır. İyi bir patlıcan tarımı için Azot(N): 12-15 kg/da, Fosfor(P): 10 kg/da, Potasyum(K): 16-20 kg/da olacak şekilde gübreleme yapılır.

EKİM ŞEKLİ

Patlıcan bitkisi vejetasyon süresi uzun olduğu için fideler ile üretilir. Fidelerin dikimi için karık ve masuralar hazırlanır. Fideler bakım işlemlerine göre 70-120 cm sıra arası, 40-50 cm sıra üzeri olacak şekilde dikilir. Dikimden sonra can suyu uygulanır. Dikim esnasında kökler koruyucu fungusitlere daldırılır.

YABANCI OTLAR İLE MÜCADELE VE ÇAPALAMA

Patlıcan tarımında 2-3 çapa yapılabilir. 1. çapa dikimden 10-15 gün sonra yapılır. 1. çapada ekimden kaynaklanan sıklık seyreltilir ve yabancı ot kontrolü yapılır. 2. çapa çiçeklenme döneminden önce yapılır. Boğaz doldurulur ve yabancı ot kontrolü yapılır. Yabancı ot kontrolünde çapalamanın yetersiz kaldığı durumlarda herbisitler kullanılabilir.

SULAMA

Patlıcan bitkisi yetiştirme sezonu boyunca düzenli su ister. Topraktaki fazla suyu sevmez. Sulama sıkıntısı patlıcanın meyvelerinde küçülme ve acılaşma gibi problemlere neden olur. İlk meyveler görülünceye kadar fazla suya ihtiyaç yoktur.

HASAT

Patlıcan hasadı, meyveler çeşide has özelliği aldığı zaman yapılmaya başlanır. Hasadı gelen meyveler parlaklaşır. Patlıcan meyvesinin tohumları sarardığı zaman hasadı gecikmiş demektir. Doğru hasat zamanı tohumların gri olduğu zamandır. Küçük meyveli çeşitlerde çiçeklenmeden 15-20 gün, orta meyveli çeşitlerde 25-30 gün sonra, büyük meyveli çeşitlerde 35-40 gün sonra hasat başlar. Meyveler el ile tutularak makasla kesme sureti ile hasat edilir.