İKLİM İSTEĞİ
Mısır sıcak iklim bitkisidir. Yüksek verim için fazla sıcaklık istemektedir, bu yüzden ilkbahar ve sonbaharda ki soğuk hava dalgalarından olumsuz etkilenir. Mısır tohumu toprak sıcaklığı 15 °C olduğu zaman çimlenmeye başlar. Optimum şartlarda çimlenen mısır tohumu 7-10 gün içerisinde toprak yüzeyine çıkar. Mısır bitkisi 10 °C altındaki ve 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda canlılığını sürdüremez. Mısır tarımı için optimum sıcaklık 25-30 °C'dir.
  
TOPRAK İSTEĞİ
Mısır bitkisinin toprak seçiciliği fazla değildir. Uygun ekipmanlar ile işlenen ve yeterli bitki besin elementlerini ihtiva eden tüm topraklarda gelişim gösterebilir. Mısır bitkisi en iyi gelişimini organik madde ve bitki besin elementlerince zengin, iyi drene edilmiş ve havalandırılmış tınlı topraklarda gösterir. Aşırı asit ve alkali özellik gösteren topraklar mısır tarımı için uygun değildir. Mısır tarımı için en ideal pH değeri 6-7'dir.

TOPRAK HAZIRLIĞI
Toprak hazırlığı mısır tarımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. İyi hazırlanmış toprak başarılı bir mısır tarımı yapabilmenin anahtarıdır. Mısır, tohumun toprak ile temasının iyi olduğu, kolay ufalanabilen, yabancı ot tohumlarından ari, tavlı ve iyi havalanmış bir tohum yatağına ihtiyaç duyar. İyi bir tarla hazırlığı için ilk sürüm sonbaharda 20-25 cm derinliğinde pulluk ile yapılmalı bunu takip eden sürede ilkbaharda 2-3 defa yüzeysel toprak işleme yapılmalıdır. Ekime hazırlanmış tarlada, sulama problemi yaşamamak için çok başarılı bir tesviye yapılmış olmalıdır.

GÜBRELEME
En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir. Mısır tarımında gübre tavsiyesi kg/da saf madde olarak yapılmaktadır. Gübreleme mısır tarımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Besin elementlerinin noksanlığında yüksek oranda verim kayıpları ile karşılaşılabilir. Azot (N): 25-30 kg/da, Fosfor (P): 10 kg/da, Potasyum (K): 10 kg/da. Gübrelemenin ekimden önce tabandan ve ekimden sonra sulama ile birkaç parçada uygulanması tavsiye edilir.

EKİM ŞEKLİ
Mısır ekimi toprak sıcaklığının çimlenmeye uygun olduğu zamanda yapılmalıdır. Toprak sıcaklığı 10-15 °C olduğu zaman ekim yapılabilir. Mısır tohumu ekim derinliği ekim zamanı ve toprak yapısına bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 5-6 cm dir. Ağır yapılı topraklarda ekim daha yüzeysel yapılırken sığ topraklarda daha derine yapılabilir. Ekim yapılacak tarlanın tavlı olmasına dikkat edilmelidir. Tavlı olmayan tarlalara yapılan ekimlerde, çimlenme ve çıkış problemi yaşanabilir. Ekim yapılacak mibzerin mısır ekimine uygun olduğundan, doğru disk ve baltaların kullanıldığından emin olunmalıdır. Mısır ekiminde sıra arası mesafenin 70 cm, sıra üzeri mesafenin (çeşit özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte) 13-18 cm olması en ideal verimin alınmasını sağlayacaktır. 

YABANCI OT MÜCADELESİ
Başarılı bir mısır yetiştiriciliği, etkili bir yabancı ot mücadelesine dayanmaktadır. Yabancı ot tohumları da mısır ile beraber çimlenir ve çıkarlar. Bu da mısırın önemli derecede yabancı otlarla rekabete girmesine sebep olur. Yabancı otlar mekanik olarak ya da elle temizlenebilir. İlk yabancı ot mücadelesi mısır bitkisi 10-15 cm boya geldiği zaman sıra arası çapa makinaları ile yapılabilir. Daha sonra arazideki yabancı ot durumuna göre bu uygulama tekrarlanır. Mekanik mücadelenin yetersiz kaldığı durumlarda uygun ilaçlar ile kimyasal mücadele yapılır.

SULAMA 
Mısır tarımında sulama en önemli kültürel faaliyetlerden bir tanesidir. Üretim sezonu boyunca sulamada yapılan her hata mısırda verim kaybına sebep olmaktadır. Mısır bitkisi genel olarak suya ihtiyaç duysa da gelişim dönemindeki 4 evre en kritik zamanlardır. Mısır bitkisinin 5-8 yapraklı olduğu zaman, döllenme başlangıcından hemen önce, döllenme dönemi boyunca ve dane dolum döneminde mısır bitkisi su stresi yaşamamalıdır. Mısır bitkisinde, sulama zamanına, bitkiye bakarak karar verilebilir. Sabah saatlerinde mısırın yapraklarını kıvırması sulama yapılabileceği anlamına gelir.

HASAT
Mısırda hasat zamanına karar verirken tane nemine bakmak en uygun kriterdir. Mısır %17 neme geldiği zaman hasat edilebilir. Hasat, uygun tabla kullanan biçerdöverler ile yapılabilir.