Kavun Tarımı

İKLİM İSTEĞİ

Kavun, sıcaklığı seven bir bitkidir ve gelişme dönemine göre sıcaklık isteği değişir. Dona karşı çok hassastır. Don zararı bitkinin ölmesine sebep olur. Günlük sıcaklığın 35°C üzerine çıktığı zamanlarda büyüme durur. Optimum gelişme sıcaklığı 22-26°C , optimum meyve olgunlaştırma sıcaklığı 25-30°C’dir.

TOPRAK İSTEĞİ

Kavun bitkisi iyi havalanabilen, süzek, su tutma kapasitesi yüksek, hafif asidik, fazla tuzlu olmayan, kumlu-tın veya tınlı-kum bünyeli, organik maddece zengin toprakları tercih eder. Kavun tarımı için en ideal toprak pH’sı 6-7,5 dir.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Kavun yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı sonbaharın ilk yağışlarından sonra başlamalıdır. İlk yağışlarda toprak tavda iken sürüm yapılabilir. İlkbaharda toprak ekimden önce yüzeysel işlenir ve hazır hale getirilir.

GÜBRELEME

En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir. Kavun tarımında gübre tavsiyesi kg/da saf madde olacak şekilde yapılır. İyi bir kavun tarımı için Azot(N):10-15 kg/da, Fosfor(P):10-15 kg/da, Potasyum(K): 15-20 kg/da olacak şekilde gübreleme yapılabilir.

EKİM ŞEKLİ

Kavun tarımı yapılacak arazide ekimden önce karık pulluğu ile sıra arası 2 m olacak şekilde karıklar açılır. Bu karıkların üzerine sıra üzeri 75 cm olacak şekilde ocaklar açılır ve ocaklara ekim yapılır. Her ocağa 4-5 adet tohum atılır. Tohumların üzeri 5-6 cm toprakla kapatılarak hafifçe bastırılır. Erkenci ürün elde edebilmek için fide ile üretim yapılabilir. Uygun şartlarda çimlendirilen tohumlardan elde edilen fideler 3-4 yapraklı olunca tarlaya şaşırtılabilir.

YABANCI OT MÜCADELESİ VE ÇAPALAMA

Ekimden yaklaşık 5-15 gün sonra tohumlar çimlenerek toprak yüzeyine çıkarlar. Çıkıştan sonra 1. çapa yapılır. İlk çapada ocaktaki en sağlıklı 2 bitki  bırakılır ve diğerleri seyreltilir. Bitkilerin boğazları doldurulur, yabancı otlar imha edilir. 1. çapadan 2-3 hafta sonra 2. çapa yapılır. Sıra araları kültüvatör ile işlenerek yabancı otlar öldürülür. Yabancı ot kontrolünde çapanın yetersiz kaldığı durumlarda herbisitlerle ilaçlama yapılabilir.

SULAMA

Kavun fideleri tarlaya şaşırtıldıktan sonra iyi bir can suyu verildiğinde bitkiler uzun süre sulamaya ihtiyaç duymaz. Uygun toprak tavında yapılan ekimlerde de meyve oluşumuna kadar fazla suya ihtiyaç olmaz. Meyve oluşum döneminden sonra sulamalar sıklaştırılmalıdır. Sulama sayısı ve zamanı toprağın yapısı ve mevsim yağışlarına göre değişir. Meyve oluşum döneminde sulamaya oldukça dikkat edilmelidir. Bitkiler ve meyveler sulama suyuna temas ettirilmemelidir.

HASAT

Meyveler tam olgunluk dönemine geldiğinde hasat edilir. Olgunluğa gelmiş meyvelerin sapların el ile kopartılarak yada kesilerek hasat edilebilir. Hasat sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır.