Kabak Tarımı

İKLİM İSTEĞİ

Kabak bitkisi gelişme dönemlerinde ılıman çevre koşullarını, meyve bağlama ve olgunlaştırma dönemlerinde ise sıcak havaları seven bir bitkidir. Sert iklimlerden çok hoşlanmaz. Soğuk hava şartlarında çabuk zarar görür. 10°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda iyi gelişme gösterir. Işıklı ortamları sever.

TOPRAK İSTEĞİ

Kabak bitkisi toprak isteği bakımından çok seçici değildir. Fakat çok ağır ve kumlu toprakları sevmez. Derin, geçirgen, su tutma kabiliyeti çok iyi, organik ve mineral maddece zengin, tınlı topraklarda iyi sonuçlar verir. Kumlu topraklarda yapılan kabak tarımında erkenci ürün elde edilir fakat verim kaybı yaşanır. Kabak tarımı için en ideal toprak pH’sı 6-7 dir.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Kabak tarımında iklim şartları ve üretim zamanı dikkate alınarak toprak hazırlığı yapılır. Toprak bir defa derin sürülerek ve devamında yüzlek işlenerek ekime hazırlanır.

GÜBRELEME

 En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir. Kabak tarımında gübreleme tavsiyesi kg/da saf madde olarak yapılır. Genel olarak topraktaki bol besin elementi ve organik madde kabak bitkisinin hoşuna gider. İyi bir kabak tarımı için Azot(N): 8-12 kg/da, Fosfor(P): 10-15 kg/da, Potasyum(K): 10-12 kg/da olacak şekilde gübreleme yapılabilir.

EKİM ŞEKLİ

Yazlık kabak üretimi toprak sıcaklığı 10-12°C’nin üzerine çıktığı zaman tohumların ekilmesi ile yapılır. Kabak tohumları 60-80 cm sıra arası, 50-60 cm sıra üzeri olacak şekilde açılan ocaklara ikişer adet atılır ve üzeri 1-3 cm toprak ile kapatılır. Fide ile yapılacak üretimlerde 4-5 yapraklı olan fideler tarlaya şaşırtılır ve can suyu verilir.

YABANCI OTLARLA MÜCADELE VE ÇAPALAMA

Doğrudan tohum ekim yöntemi ile yapılan kabak yetiştiriciliğinde bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan sonra 3-4 yapraklı olunca 1. çapa yapılır. 1. çapada toprak havalandırılır ve yabancı otlar yok edilir. 1. çapadan 2-3 hafta sonra ot durumuna göre 2. çapa yapılır. Yabancı ot mücadelesinde çapalama yetersiz kaldığı durumlarda herbisitler kullanılabilir.

SULAMA

Kabak tarımında iklim şartları uygunsa ilk meyveler görülene kadar sulamaya gerek yoktur. İklimler kurak giderse aşırıya kaçmadan sulama yapılabilir. Kabak bitkisinde ilk meyve görüldükten sonra sulama çok önemlidir. Kabak meyvesi çok hızlı büyüdüğü için 3-4 günde bir sulama yapılmalıdır.

HASAT

Yazlık kabaklar 15-20 cm boya geldiği zaman sapları kesilerek hasat edilirler. Kabak hasadı sabah yada akşam saatlerinde yapılır.