Hıyar Tarımı

İKLİM İSTEĞİ

Hıyar bitkisi, serin-ılık sıcakları tercih eden bir türdür. Dona karşı çok hassastır. 3-4°C’lerde soğuk zararı görülür. Optimum gelişme sıcaklığı gündüzleri 18-24°C, geceleri ise 16-18°C’dir. Optimum çimlenme sıcaklığı 25-35°C arasındadır. 15°C’nin altında ve 35°C’nin üstündeki sıcaklıklarda sorunlar yaşanır.

TOPRAK İSTEĞİ

Hıyar tarımında en ideal topraklar tınlı topraklardır. Toprağın drenajı ve su tutma kapasitesi iyi olmalıdır. Tuzlu ve kireçli topraklarda verim kayıpları yaşanır. En ideal toprak pH’sı 5,8-6,5 arasıdır.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Hıyar tarımı yapılacak arazilerde toprak kışın derin sürülerek iyi su toplaması sağlanır. İlkbaharda ise yüzeysel bir sürüm yapılarak toprak düzeltilir ve iyice havalandırılır, daha sonra ekim yapılır.

GÜBRELEME

En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir. Hıyar tarımında gübreleme tavsiyesi kg/da saf madde olarak yapılır. Azot(N): 5-10 kg/da, Fosfor(P): 8-10 kg/da, Potasyum(K): 4-6 kg/da olacak şekilde gübreleme yapılabilir.

EKİM ŞEKLİ

Hıyar tarımında tohum ekimi ocaklara veya açılan çizilere yapılır. Ekim elle veya ekim mibzeri ile yapılır. Tohum ekiminden 5-6 gün sonra hafif yağmurlama yapılarak toprağın yumuşak kalması sağlanır. Hıyar çeşit özelliğine göre ve arzu edilen hasat zamanına göre serada veya açıkta yetiştirilebilir. Hıyar tarımında tek sıralı ekim, çift sıralı ekim, fide ile üretim ve örtü altı yetiştiriciliği olmak üzere 4 farklı yetiştirme şekli vardır. Tek sıralı ekimler 120-140 cm sıra arası, 40-50 cm sıra üzeri, 4-5 cm ekim derinliği olacak şekilde yapılır. Çift sıralı ekimlerde ise sıra arası 130-150, sıra üzeri 60-70 cm, ekim derinliği 4-5 cm olacak şekilde ayarlanır.

YABANCI OT MÜCADELESİ VE ÇAPALAMA

Hıyar tarımında çıkıştan 8-10 gün sonra 1. çapa yapılır. 1. çapada yabancı ot kontrolü sağlanır ve seyreltme yapılır. 1. çapadan 2 hafta sonra 2. çapa yapılır. Karıklar düzeltilir, boğaz doldurulur ve sulamaya hazırlanılır. Yabancı ot mücadelesinde çapanın yetersiz kaldığı durumlarda herbisitler kullanılabilir.

SULAMA

Hıyar bitkisi toprakta nem eksikliğine aşırı duyarlı bir türdür. Fakat çimlenme bitip kökler toprağa tamamen tutunana kadar sulama yapılmaz. 2-3 gerçek yapraktan sonra topraktaki nem durumuna göre sulamaya başlanabilir. Serin dönemlerde 7-10 günde, sıcak dönemlerde 4-5 günde bir sulama yapılır. Hıyar tarımında en uygun sulama zamanı akşamüzeri saatleridir.

HASAT

Hıyar tarımında çeşit özelliği ve hasat amacına göre zaman değişir. Çeşide bağlı olarak ekimden ortalama 50-60 gün sonra hasat başlar. Hıyar hasadı sabah erken saatlerde yapılmalıdır.