Fasulye Tarımı

İKLİM İSTEKLERİ

Fasulye ılık iklim sebzesidir. Sıcaklıklar sıfırın altında 2-3 °C ye düştüğünde bitki büyük zarar görür. Sıcaklığın optimum 15,5-21 °C olduğu yerlerde rahat bir gelişme göstermektedir. 15,5 °C altındaki sıcaklıklarda gelişmesi gerilemektedir. Çiçeklenme devresinde ise sıcaklığın 18-20 °C olması gerekmektedir. Serin havalar çiçeklenme için uygun değildir. Çiçeklenme ve meyve bağlama dönemindeki yüksek sıcaklıklar büyük zararlara yol açarlar.

TOPRAK İSTEKLERİ

Fasulyeler toprak istekleri bakımından seçici değildir. Ancak organik madde yönünden zengin, yumuşak, iyi havalanan ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda daha başarılı sonuç verir. Fazla asit karakterli topraklardan hoşlanmaz. Fasulye tarımı için en ideal toprak pH’sı 5,5-6,7 olan topraklardır.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Fasulye ekimi yapılacak tarlalar sonbaharda 30 cm derinlikte sürülür ve kışı böyle geçirmeleri sağlanır. Erken ilk baharda yüzeysel bir toprak işleme ile arazi ekime hazır hale getirilir.

GÜBRELEME

En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir.Fasulye Tarımında gübre tavsiyesi kg/da saf madde olarak yapılmaktadır. Sırık fasulyeler bodur fasulyelere göre topraktan daha fazla besin elementi kaldırır ve toprağın gücünü azaltır. Fasulye tarımında en ideal gübreleme Azot(N):2-5 kg/da, Fosfor(P):4-6 kg/da ve Potasyum(K): 3-5 kg/da olacak şekilde yapılır.

EKİM ŞEKLİ

Fasulye sıcak iklim sebzesi olduğu için dona karşı çok hassastır. Toprağın 5 cm derinliğindeki sıcaklık 12 °C ye ulaşmadan ekim yapılmamalıdır. Sırık tipteki çeşitlerin ekimlerinde sıra arası mesafe çeşide bağlı olarak 45-60 cm arasında, sıra üzeri mesafe 15-20 cm arasında değişir. Oturak tipteki çeşitler için sıra arası mesafe 70 cm, sıra üzeri mesafe 15-20 cm olarak tavsiye edilir. Ekim derinliği toprak yapısı ve nemlilik durumuna 2,5-5 cm arasında değişir. Ekimler fasulyeye uygun disk ve balta takılan mibzerler ile yapılabilir.

YABANCI OT MÜCADELESİ

Fasulye tarımında yabancı ot ile mücadele çapalama ve herbisitler ile yapılabilir. Yabancı ot kontrolü, iyi bir fasulye tarımı için çok önemlidir. Fasulye tamamen toprak yüzeyine çıkıp 4-5 yaprak olduğu zaman ilk çapa yapılır. İlk çapadan sonra geçen 2-3 haftalık süreden sonra 2. çapa yapılır. Çiçeklenme döneminde asla çapalama yapılmamalıdır. Çapalamanın yetersiz kaldığı durumlarda herbisitler ile yabancı ot mücadelesi yapılabilir.

SULAMA

Vejetasyon devresinde taze fasulye bitkisinin su ihtiyacı en az 300-450 mm'dir. Bitkiler tam çiçek bağladıkları dönemde sulanmamalıdır. Sulama zamanları; fidelerde 3 yaprakçıklı asıl yaprakların görünmesi sırasında, çiçeklenmeden evvel, meyve tutumundan 10 gün sonra ve hasattan 1 ay önceki evrelerde olmak üzere sulama yapılmalıdır. Sık ve hafif sulama yapılmalıdır. Çünkü taze fasulye sık ve aralıklarla sulamayı sever, bol sudan hoşlanmaz.

HASAT

Taze fasulyenin hasadının en uygun zamanı; baklaların hakiki çeşit karakterini gösterdiği iriliğin 1/3’nü aldığı devredir. Hasat olgunluğuna gelen baklalar hasat edilmeli ve olgun baklaların bitki üzerinde unutulmamasına dikkat edilmelidir. Hasat esnasında bitkiye zarar vermemek için baklalar yukarı doğru çekilerek kopartılmalıdır.