Domates Tarımı

İKLİM İSTEĞİ

Domates sıcak ve ılıman iklim sebzesidir. Yetiştirme döneminde sıcaklı sıfırın altında 2-3°C ye düştüğü zaman bitki ölür. Domates tarımında genellikle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının 6-8°c olması istenir. Optimum gelişme sıcaklığı geceleri 16-18°C gündüzleri 20-25°C dir. Çiçeklenme ve döllenme döneminde esen sıcak ve kuru rüzgarlar döllenme ve meyve tutumunu olumsuz etkiler.

TOPRAK İSTEĞİ

Domates, derin, geçirgen, su tutma özelliği iyi, humus ve besin maddesince zengin, tınlı toprakları sever. Domates için optimum toprak pH’sı 5,5-7 arasındadır. Tuzluluk oranı düşük olan topraklarda iyi yetişir.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Domates bitkisi derin köklü bir bitki olduğu için, toprağın derin sürülerek dikkatlice hazırlanması gerekir. Ekim zamanı tekrardan yüzlek bir işleme ile toprak hazır hale getirilir.

GÜBRELEME

En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir. Domates tarımında gübreleme tavsiyesi kg/da saf madde olarak yapılır. Domates tarımında en ideal gübreleme Azot(N): 12 kg/da, Fosfor(P):10 kg/da, Potasyum(K): 25 kg/da olacak şekilde yapılır. Azotlu ve potasyumlu gübreler birkaç parçada, fosforlu gübre ekimle birlikte tek parçada uygulanır.

EKİM ŞEKLİ

Domates tarımında sıra arası ve sıra üzeri aralıkları, çeşidin sırık veya oturak çeşidi olmasına göre değişir. Sırık çeşitlerde sıra arası 60-80 cm, sıra üzeri 50-60 cm olarak ayarlanır. Oturak çeşitlerinde sıra arası 140 cm, sıra üzeri 40-50 cm dir. Fide dikimlerinde, uygun şartlarda çimlendirilmiş fideler 15-20 cm olunca tarlaya dikilebilir. Dikimden sonra muhakkak cansuyu verilmesi gerekir.

YABANCI OT MÜCADELESİ VE ÇAPALAMA

Fideler dikildikten 2 hafta sonra 1. çapa yapılır. Sera ve örtü altı tarımlarda çapa el ile yapılırken tarla koşullarında çapa makineleri ile yapılır. 1. çapadan 2 hafta sonra 2. çapa yapılır. Kaymak tabaka kırılır, boğaz doldurulur ve yabancı otlar yok edilir. 3. çapada sırık tipi olan çeşitlerde bitkiler sırığa alınabilir. Yabancı ot mücadelesinde çapanın yetersiz kaldığı durumlarda herbisitler kullanılabilir.

SULAMA

Domates bitkisi nemi sever. Su noksanlığında üst yapraklar kıvrılır. Çok nemli ve ağır topraklarda ise bitki hastalanabilir. Bitkinin su noksanlığına en hassas olduğu dönemler; çimlenme, çıkış, çiçeklenme ve meyve oluşum dönemidir. Sulama yapılırken meyve bitkisinin kök boğazı ile suyun temas etmemesine özen gösterilmelidir.

HASAT

Domates tarımında hasat elle yada makineyle yapılır. Sofralık çeşitlerde hasat el ile sürekli yapılırken, sanayilik çeşitlerde makine ile tek seferde yapılır. Makine ile yapılacak hasatlarda meyve büyüklükleri ve olgunlaşma dönemleri homojen olmalıdır. Sofralık çeşitlerde elle hasat yapılırken diğer yapılacak hasatlarda düşünülerek bitki fazla hırpalanmamalıdır.