Biber Tarımı

İKLİM İSTEĞİ

Biber sıcak iklim sebzesidir. Biber bitkisinin optimum gelişme sıcaklığı 22-25°C dir. 35°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda büyümede gerileme ve meyve tutumunda düşüş görülür. 45°C nin üzerindeki sıcaklıklarda büyüme tamamen durur. Biber bitkisi 5°C ye kadar hayati fonksiyonlarını sürdürür. Sıcaklık 0°C ye düşünce hayati fonksiyonları son bulur ve ölür.

TOPRAK İSTEĞİ

Biber bitkisi toprak istekleri bakımından çok seçici değildir. Fazla aşırı olmayan kumlu ve killi topraklarda yetişebilir. Biber tarımında tınlı, kumlu-tın ve killi-tın en ideal topraklardır. Biber havalanması iyi, organik maddece zengin ve drenajı iyi topraklarda güzel sonuçlar verir. Biber tarımı için en ideal toprak pH değeri 6-7 arasındadır. Erkenci yetiştiricilikte kumlu-tın topraklar tercih edilir.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Biber tarımı yapılacak alanlarda sonbaharda toprak derin işlenir ve kışı bu şekilde geçirir. İlkbaharda ekimden önce toprak yüzeysel olarak işlenir ve ekime hazır hale getirilir.

GÜBRELEME

En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir. Biber tarımında gübre tavsiyesi kg/da saf madde olarak yapılır. Biber bitkisi, besin maddesi uygulamalarına çok iyi tepki verir noksanlığında ise verim kayıpları olur. İyi bir biber tarımı için Azot(N): 15 kg/da, Fosfor(P): 10 kg/da olacak şekilde gübreleme yapılır.

EKİM ŞEKLİ

Tohumlar, sıcak yastıklara ekilir ve yastıklar içerisinde çimlendirilir. Fideler 3-4 yaprak olduktan sonra tüplere şaşırtılır ve nisan ayının sonuna doğru esas ekim yerlerine şaşırtılır. Biber bitkisi sıra arası 80 cm, sıra üzeri 30-50 cm olacak şekilde dikilir. Fideler açılan ocaklara dikilir ve can suyu verilir.

YABANCI OT MÜCADELESİ VE ÇAPALAMA

Dikimden 15-20 gün sonra kaymak kırma, boğaz doldurma ve yabancı ot kontrolü için 1. çapa yapılır. 1. çapadan 2 hafta sonra 2. çapa yapılır. Tarladaki yabancı ot varlığının durumuna göre gerekirse 3. çapa yapılabilir. Yabancı ot kontrolünde çapalamanın yetersiz kaldığı durumlarda herbisitler kullanılabilir.

SULAMA

Biber tarımında iklim şartlarına göre düzenli su verilmelidir. Kök bölgesinde fazla su bulundurulmamalıdır. Biber tarımında karıkla veya damlama metoduyla sulama yapılabilir. Tava sulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Sulama dengesizliğinde çiçek dökme, meyvelerde küçülme ve çiçek burnu çürüklüğü görülebilir.

HASAT

Biber tarımında meyveler çeşide has büyüklüğe gelince hasada başlanır. Dallar gevrek olduğu için biberler yukarı çekerek koparma sureti ile hasat edilir. Hasat sabah erken saatlerde yapılır. Hasat sayısı biberin çeşidine göre değişiklik gösterir.