Bezelye Tarımı

İKLİM İSTEĞİ

Bezelye bir serin iklim bitkisidir. Havaların serin ve nemli olduğu koşullarda çok iyi gelişme gösterir. Sıcak ve kuru iklimleri sevmez. Yetiştirme süresi boyunca sıcaklığın donma sıcaklığı üzerinde olması gerekir. Günlük ortalama sıcaklığın 15-21 °C olması istenir. Yetişme dönemi boyunca düzenli ve yavaş yağmurlar tane kalitesini artırır.

TOPRAK İSTEĞİ

Bezelye toprak isteği bakımından seçici bir bitkidir. Ağır yapılı topraklardan hoşlanmaz, alüvyal ve su tutma kapasitesi yüksek topraklarda iyi gelişir. Çimlenme döneminde toprağın ıslak ve çok rutubetli olması çimlenme problemlerine sebep olur. Erkencilik için kumlu-tınlı topraklar daha uygundur. Bezelye tarımında en uygun toprak pH’sı 6,5-7'dir.

TOPRAK HAZIRLIĞI

İlkbahar üretimlerinde topraktaki azot bakterilerinin ve mikroorganizmaların faaliyetlerini hızlandırmak için toprak sonbaharda 30 cm derinlikte sürülür. İlkbaharda ekimden önce toprak, ekime hazır hale getirmek için yüzeysel işlenir.

GÜBRELEME

En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir. Bezelye  tarımında gübre tavsiyesi kg/da saf madde olarak yapılmaktadır. Bezelye bitkisi çoğu kez kendinden önceki bitkiye verilen gübreler ile yetinebilmektedir. Bezelye tarımında çiftlik gübresinin uygulanması gövde yapısının büyümesine ve tane veriminin düşmesine neden olur. Bu yüzden çiftlik gübresi uygulanmamalıdır. Azot(N):3-4 kg/da, Fosfor(P): 8-10 kg/da, Potasyum(K): 20 kg/da olacak şekilde yapılan gübreleme ideal bir gübrelemedir. Bezelye bitkisi fosforlu ve potasyumlu gübrelemeye çok iyi tepki verir.

EKİM ZAMANI

Bezelye tarımında ekim zamanı çeşidin özelliğine bağlı olarak değişir. Şubat ayından başlayarak nisan sonuna kadar ekim yapılabilir. Yetiştirilecek bezelye sırık bir çeşitse masuralara ekim yapılmalıdır. Yer çeşitleri düz tarlaya mibzerle ekilebilir. Düze ekimlerde sıra arası 30-40 cm, sıra üzeri 5-10 cm ve derinlik 3-5 cm olacak şekilde ayarlanır. Sırık çeşitlerde ise sıra arası 50-80 cm, sıra üzeri 15-25 cm ve derinlik 3-5 cm olacak şekilde ayarlanır. Sırık çeşitler masuraların boyun kısımlarına ocakvari şekilde yapılır. Her ocağa 4-5 adet tohum atılır.

YABANCI OT MÜCADELESİ VE ÇAPALAMA

Tohumların çimlenerek bitkilerin toprak yüzeyine çıkıp gelişmeye başladığı ilk hafta içinde gelişmeleri çok yavaştır. Yabancı otlar bitkilerin 4-5 yapraklı olduğu dönemde toprağı havalandırmak, varsa kaymak tabakasını kırmak ve yabancı otları öldürmek için çapalama yapılır. 1. çapadan yaklaşık 20 gün sonra 2. çapa yapılır. Çapalamanın yabancı ot mücadelesinde yeterli gelmediği durumlarda herbisitler ile ilaçlama yapılabilir.

SULAMA

Sonbaharda yapılan bezelye yetiştiriciliğinde, bitkinin gelişme dönemi genellikle yağışlı dönemlere denk geleceği için sulamaya hemen hemen hiç gerek duyulmaz. İlkbaharda yapılan ekimlerde hava ve toprak şartlarına bağlı olarak sulama yapılabilir. Çiçeklenmeden önce ve meyve tutumundan sonraki dönemde olmak üzere en az iki sulama yapılabilir. Sulamalar karık usulü yada yağmurlama şeklinde yapılır.

HASAT

Hasat olgunluğuna gelen baklalar en geç iki-üç gün içinde hasat edilmelidir. Özellikle kuru ve sıcak havalarda daneler çok çabuk kurur. İlkbaharda ekilen bezelyeler 12-16, sonbaharda ekilen bezelyeler 32 haftada hasada gelir. Bezelye hasadı el ile ya da makine ile yapılabilir.