Bakla Tarımı

İKLİM İSTEĞİ

Bakla bitkisinin vejetasyon süresi 120-200 gün olmasına karşın fazla sıcaklık istemez. Bakla yağışlı ve rutubetli ortamları sever. İyi bir tohum çimlenmesi için toprak sıcaklığıın 9°C, hava sıcaklığının 10-14°C olması beklenir. Bakla bitkisinin gelişmesi için sıcaklığın 10-20 °C arasında olması gerekir. Deniz havası en uyum sağlayabileceği havadır.

TOPRAK İSTEĞİ

Bakla bitkisi derin, geçirgen, organik maddece zengin ve su tutma kapasitesi yüksek, tınlı-killi topraklarda en iyi sonucu verir. Erkencilik düşünülen durumlarda hafif kumlu topraklar tercih edilmelidir. Bakla tarımı için en ideal toprak pH’sı 7-7,5 dir. Asitli topraklarda bitki gelişimi yavaşlar ve verim düşer.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Bakla, yazlık veya kışlık olarak ekilebilir. Kışlık ekimlerde anızdan sonra tarla sürülür ve ekime hazır hale getirilir. Yazlık ekimlerde, anız bozumundan sonra toprak derince sürülür ve ilkbaharda ekimden önce tekrardan yüzeysel işlenerek ekime hazır hale getirilir. Bakla derine ekildiği için derin bir toprak işleme gereklidir.

GÜBRELEME

En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir. Bakla tarımında gübreleme tavsiyesi kg/da olacak şekilde yapılır. İyi bir bakla tarımı yapabilmek için Azot(N): 8-10 kg/da , Fosfor(P): 10-15 kg/da olacak şekilde gübreleme yapılabilir.

EKİM ŞEKLİ

Bakla tarımında ekim 3 farklı yolla yapılır;

1:Serpme Ekim: Tohum sarfiyatının fazla olması ve bakım faaliyetlerinin zor olması nedeniyle çok tercih edilmez.

2:Ocak Usulü Ekim: Bu tarz ekimler küçük işletmelerde yapılır. Sıra arası ve sıra üzeri 30-50 cm olacak şekilde ocaklar açılır ve her ocağa 2-3 tohum atılır.

3:Sıraya Ekim: Sıraya ekim bitkinin özelliklerine bağlı olarak sıra arası 40-70 cm, sıra üzeri 8-10 cm olacak şekilde yapılır.

Ekim derinliği büyük tohumlarda 7-8, küçük tohumlarda 5-6 cm olarak ayarlanır.

YABANCI OT MÜCADELESİ VE ÇAPALAMA

Çıkıştan bir ay sonra, bakla bitkisi yaklaşık 15-20 cm boya ulaştığında ilk çapa yapılabilir. Sıra arasına uygun kaz ayağı yada çapa makinesi ile çapa yapılabilir. Çapanın yabancı ot mücadelesinde yetersiz kaldığı durumlarda herbisitler ile ilaçlama yapılabilir.

SULAMA

Bakla bitkisinin gelişme döneminde havalar kurak giderse çiçeklenme döneminden önce muhakkak sulama yapılmalıdır. Meyve bağladıktan sonra belirli aralıklar ile yapılan sulama verimi artırır.

HASAT

Bakla tarımında hasat zamanı baklanın kullanım amacına göre değişir. Baklalar taze bakla, taze iç bakla ve kuru dane olarak hasat edilebilir.