Ayçiçek Tarımı

İKLİM İSTEĞİ
Tohumların çimlenebilmesi için toprak sıcaklığının optimum  8-10 °C olması gerekir. Ayçiçeği gelişim döneminde gerekli olan ideal sıcaklık 21-24 °C dir. Ayçiçeği bitkisi kazık kök yapısına sahip olduğu için sıcağa ve kurağa dayanıklıdır. 

TOPRAK İSTEĞİ
Ayçiçeği toprak yönünden çok seçici bir bitki değildir. Organik maddelerce zengin, derin ve su tutma kapasitesi iyi topraklarda yüksek verim potansiyeline sahiptir. Kumsal yapılı topraklardan ağır topraklara kadar iyi drene edilmiş bütün topraklarda tarımı yapılabilir. Tuzlu topraklar, ayçiçeği tarımında verim kaybına sebep olabilir. 

TOPRAK HAZIRLIĞI 
Ayçiçeği ekimi yapılacak tarla, sonbaharda 20-25 cm derinlikte pulluk ile ilkbaharda ise yüzeysel olacak şekilde uygun alet ve ekipmanlar ile işlenmelidir. Ayçiçeği tohumları için yabancı ot tohumlarından ari, iyi drene edilmiş ve havalandırılmış bir tohum yatağı hazırlanmalıdır.

GÜBRELEME 
En uygun gübreleme tavsiyesinin toprak analizi ile tespit edilmesi gerekir. Ayçiçeği tarımında gübre tavsiyesi kg/da saf madde olarak yapılmaktadır. Gübreleme ayçiçeği tarımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Besin elementlerinin noksanlığında yüksek oranda verim kayıpları ile karşılaşılabilir. Azot (N): 13 kg/da, Fosfor (P): 8 kg/da. Gübrelemenin ekimle birlikte tabandan ve ekimden sonra sulama ile birkaç parçada uygulanması tavsiye edilir.

EKİM ŞEKLİ
Ayçiçeği tarımında toprak yapısı ve nemine göre en ideal ekim derinliği 5-6 cm'dir. Ekim yapılacak tarlanın tavlı olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Ekim yapılacak mibzerin disk ve baltalarının ayçiçeği ekimine uygun olması gerekir. Ayçiçeği sulak arazilerde 70 cm sıra arası, 16-18 cm sıra üzeri şeklinde ekilirken kıraç arazilerde 70 cm sıra arası, 23-25 cm sıra üzeri mesafede ekilebilir.

YABANCI OT MÜCADELESİ 
Ayçiçeği tarımında yabancı ot mücadelesinin en kritik olduğu dönem ilk bir ayda geçen dönemdir. Ayçiçeği tarımında sıra arası çapa makineleri ile çapa yapılabilir. İlk çapa ayçiçeği 10-15 cm olduğu zaman yapılır. Daha sonra tarladaki yabancı ot durumuna göre yeniden çapa yapılabilir. Çapa yapma esnasında ayçiçeğinde boğaz doldurma işlemi de uygulanır. Ayçiçeği tarımında çapa uygulamasının yetersiz kaldığı durumlarda uygun ilaçlarla kimyasal mücadelede yapılabilir.

SULAMA 
Ayçiçeği toprakta bulunan su rezervlerini oldukça rahat kullanabilen bir bitki olduğu için kuraklığa dayanımı yüksektir. Derinlere inebilen kazık kök yapısı sayesinde kurak şartlarda da topraktaki suyu etkin kullanabilir. Çiçeklenme ve olgunlaşma dönemi içerisinde yaşanılabilecek bir su problemi, ayçiçeğinde verim kaybına neden olabilir. Bu sebepten o dönemdeki sulama oldukça önem arz etmektedir. Doğru sulama zamanı ve miktarı topraktaki nem durumuna bağlıdır.

HASAT
Ayçiçeği genel olarak, ayçiçeği tablasının arkası yeşilden sarı renge döndüğünde hasata hazırdır. Ayçiçeği hasadına uygun tabla bulunan biçerdöverler ile hasat yapılabilir. Ayçiçeği için en uygun hasat nemi %8-9 oranındadır.

#ayçiçeği #biotek #tohum #ekim #eğitimi